Vrienden van de Kinderboerderij

Vriend van de Kinderboerderij worden?
Voor minimaal € 30 per jaar (hoger bedrag is heel welkom!) bent u al vriend van de kinderboerderij. Het betreft een heel goed doel, u helpt de Kinderboerderij Montfoort in stand te houden. U ontvangt dan een paar keer per jaar onze digitale nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte houden van het wel en wee van onze kinderboerderij. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd een vriendenmiddag bij te wonen, een gezellig, leuk en leerzaam samenzijn. Wij zorgen voor koffie, limonade, gebak en een schat aan informatie.

Steun de Kinderboerderij en meldt u snel aan als vriend
Door uw gegevens Naam, Straat, Postcode, Woonplaats, Email, Telefoon, door te geven op e-mailadres cassandra@kinderboerderijmontfoort.nl en eenmaal per jaar minimaal € 30,- of meer over te maken op rekeningnr. NL15 RABO 0134 6743 91 t.n.v. Stichting kinderboerderij Montfoort, o.v.v. “Vriend”. U kunt ook uw gegevens tijdens uw bezoek aan de kinderboerderij aan de beheerder geven en het bedrag contant betalen of overmaken.

Hiermee en met heel veel zelfwerkzaamheid houden wij ons hoofd boven water. Onze bezoekers met kinderen komen uit de hele regio, steeds meer mensen weten het prachtige stadspark en de Kinderboerderij te vinden.